Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2f08795bfa68bb234bfc58a8cfd23f461d73c9e1f2aa36930ac1b545e3528d37
1KratwfEaiVvh2xo3GiC2QiBetWiUHQZ92
3KjrhzDrgy5QQdmcpNJ9TySRhc2KMDeTcm 0.22456444 BTC
1LRXFyzPs6VpH1xswzFATaV84jFwioYTcR 0.00083161 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-09-14 17:46:01
Bao gồm trong khối 485246 ( 2017-09-14 17:51:02 + 5 Phút )
Xác nhận 52552
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.22572941 BTC
Tổng sản lượng 0.22539605 BTC
Phí 0.00033336 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 149.489 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.372 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00083161 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu