Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2e97a17fe283b2e63a0e8f22ec2a5b442004b5c72688167a1b8a15af269c5feb
1MzBgu1BHAe9DCqWRzT1EkoyCLYA5i8Bcy
1N79W9ReP8rfMAfnTr43XcoWgF86HkUuWr
1P9iURdsJ6qeajAATvARZWM7dVf5ZDTHas
3DwhXU8p99U3B9JyQHRg9k9WKRpyP9DUp5 1.4992 BTC
19ZnSkLcScHPamoiWKPAAEkQr1cb4y2o9G 0.00801876 BTC
Tóm lược
Kích thước 520 (Byte)
Cân nặng 2080
Thời gian nhận 2017-08-29 01:27:06
Thời gian khóa Khối: 482413
Bao gồm trong khối 482414 ( 2017-08-29 01:27:06 + 0 Phút )
Xác nhận 50845 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.50964131 BTC
Tổng sản lượng 1.50721876 BTC
Phí 0.00242255 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 465.875 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 116.469 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 1.4992 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu