Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2e34eae9f0945cbcb3af051b9eac532f2f457258af29d2292cfdce3e3ab68d2d
3CwzPpwncEXXKaxSp5Xp7ZQpVYuTLL4bKt
3PiqC1prLgPeeXSf7fatjcTpKzA2T39bXp 0.00035305 BTC
1Lwg364hboNt2cMKvGPD76mm7JQubm6Q77 0.35305515 BTC
38dGX7jvPJLP5cMXADEyFc1CZ1aLSDHiFf 2.69258311 BTC
Tóm lược
Kích thước 404 (Byte)
Cân nặng 1616
Thời gian nhận 2017-07-17 12:22:45
Bao gồm trong khối 476221 ( 2017-07-17 12:49:16 + 27 Phút )
Xác nhận 66476
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 3.04612285 BTC
Tổng sản lượng 3.04599131 BTC
Phí 0.00013154 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 32.559 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 8.14 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00035305 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu