Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2e0fc7f25c8ecc67da11490bdbccac851ed5572704c8f0a301b8dd8ef6c69e2e
3Bg5WDKzMjHv3Y4LG2jf94e9HVwCJTLGpX
3KjkbWvCFWojva721jhGiehS91n98DCMPx 0.0016643 BTC
3Bg5WDKzMjHv3Y4LG2jf94e9HVwCJTLGpX 9.46745161 BTC
Tóm lược
Kích thước 332 (Byte)
Cân nặng 1328
Thời gian nhận 2017-07-17 15:04:38
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 31 Phút )
Xác nhận 61451
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 9.46987711 BTC
Tổng sản lượng 9.46911591 BTC
Phí 0.0007612 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 229.277 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 57.319 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0016643 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu