Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2dba9dc7e7670ea528411db2899695a55980d421d77ea54f51f9ef1ed5c29f91
1HXEjUrZ3nsuVKhPDibcnuDrApgkwD8XJ3
1831G7zRouRVrzXNPREWFM69STqLNKFFJC 0.23161925 BTC
1LAAWjx9mhRWYJc6higW9Uo63r7t2qB8xN 0.43639303 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:57
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61346
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.66850614 BTC
Tổng sản lượng 0.66801228 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.23161925 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu