Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2daf19bace7ee295a94fc7b997987ee55e56f4ec79b9e925805f899065cea8e8
1JyXMaDeQVtbFXKJ45QsbAK3SKm7GhAaLz
18ytd5qQyXTX2NeTCJpgySF85thZoNayye 0.01487945 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.002 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-12-06 12:34:42
Thời gian khóa Khối: 497171
Bao gồm trong khối 497927 ( 2017-12-06 12:38:18 + 4 Phút )
Xác nhận 39653
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01718163 BTC
Tổng sản lượng 0.01687945 BTC
Phí 0.00030218 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 134.302 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 33.576 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.002 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu