Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2d6cffc5215c6f7e5e9614326afdbbf88b4507f5f0dd0ff532bf59b0af60bd13
1ExMkVW3Y53MMwdX2Jpox5dudc6xV1hjeQ
1DyWSVR77kHcmDN8yjAFQyPPH4ma8gxBQ8 0.42949109 BTC
3PJ1MAyEVjB4HHhjy7LJXSM1fnwTWKEdHu 0.0281 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-10-18 15:11:21
Thời gian khóa Khối: 490480
Bao gồm trong khối 490481 ( 2017-10-18 15:11:21 + 0 Phút )
Xác nhận 46779
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.45796069 BTC
Tổng sản lượng 0.45759109 BTC
Phí 0.0003696 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.25 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0281 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu