Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2c91a546d9a78fb4fde091fed10f2ed06ed94b714a29da6a42f33aeedf892c64
1M1vtibaywTMXamANnGyHTXNfWXt5uCFxR
16awXec25kECRk4th5q54ZC4ubFanYKHKu 0.0084083 BTC
3Q7yGnaB3JgmKDhuygC76k1UN4Vi6HXw2o 0.12949 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:52
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66511
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.13839216 BTC
Tổng sản lượng 0.1378983 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 220.473 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.118 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0084083 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu