Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2bf5b1e8695c4a3ee9de600c70488fea1996aaee87edabcb919141888d6ff5f8
1BsjXhQvHEzhvUbDgbMLH8QxmwRgJTCoW7
16vuhVkh2LtEYPXVbP8FtUZUyNjP4EZxnu 0.03885805 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.01 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-12-04 22:39:04
Bao gồm trong khối 497643 ( 2017-12-05 01:49:00 + 190 Phút )
Xác nhận 39905
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.04891899 BTC
Tổng sản lượng 0.04885805 BTC
Phí 0.00006094 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 26.965 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 6.741 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu