Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2bdd11566fcc5da2d9138bf0b1afc50d1216dc0ca7a93fae338f334d761a5134
13f139TzYAAYUvQ3jpswnPDN29xwWRtMmE
18TadXCRKV8DreXvE6JnCd78edB38i5ghf 98.02897271 BTC
3NRCjGq9eGWf8axqXAbkbgPFnDfXRnid91 0.0931408 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:24
Thời gian khóa Khối: 476233
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 56610 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 98.12248166 BTC
Tổng sản lượng 98.12211351 BTC
Phí 0.00036815 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.353 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.088 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0931408 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu