Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2a6ae2103325870bd137ac710f1b44c94218d7c0f0064b1010fce86fd092455b
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
165jtsMWL6K7GTZMw9P6rZ3af8ucc2WStS 4 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.03455915 BTC
Tóm lược
Kích thước 10489 (Byte)
Cân nặng 41956
Thời gian nhận 2017-03-09 21:37:51
Bao gồm trong khối 456528 ( 2017-03-10 02:04:32 + 267 Phút )
Xác nhận 81229
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 4.04005915 BTC
Tổng sản lượng 4.03455915 BTC
Phí 0.0055 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 52.436 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 13.109 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 4 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu