Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

29789aacf3daca2f50435b257b98d4bc8e269cdcccd78a47d445fdb8373f5b06
1Hw36vJ4iJ3gsi4mksL5uXSFnnSmKQtGab
1HR1XAkfDmfPnzKYYz3PZN44jjHNK8W91p 0.0103189 BTC
3PAFipVg7movJssqFpf5hovpfKcfnh8DAS 0.00642941 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-07-17 15:18:11
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 17 Phút )
Xác nhận 61254
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01708431 BTC
Tổng sản lượng 0.01674831 BTC
Phí 0.000336 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.673 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.668 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00642941 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu