Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

294f88d8004c076557d0644d40e72a409d46d4302da5baa6f4b72be6906340c0
1QLX8o5nMUuHdvCBgQYYWumAUuNebBqAZz
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00025 BTC
14TKYiQo8eqjbZ4oh3nktwyn9apqNXkgXE 0.00003168 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-12-06 06:22:22
Bao gồm trong khối 497864 ( 2017-12-06 06:28:08 + 6 Phút )
Xác nhận 39662
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00058883 BTC
Tổng sản lượng 0.00028168 BTC
Phí 0.00030715 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 136.511 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 34.128 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00003168 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu