Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

28c0736523cecfee168b238683ae15784a494229bcaf7407c98d7e5c4d8842b7
14gjYhBWuHLcvW6GkhgD22vELmn7HkhRmT
1BjrrWVpXacX5aaibagwrLuN6iuRFfc3v4 0.1596602 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00251836 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-12-05 20:55:21
Bao gồm trong khối 497870 ( 2017-12-06 06:40:17 + 585 Phút )
Xác nhận 40005
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.16226858 BTC
Tổng sản lượng 0.16217856 BTC
Phí 0.00009002 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 40.188 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 10.047 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00251836 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu