Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

282174ad33daf6b9f7cd5017e45dd95939a36e7b5c7d6869b7fd16f990383fe8
1EkWtUB6BymZHPUQwsv31sxEU1ocPVCBEA
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00082877 BTC
1DLrptHAB9Q42gDD8XmpREwAzLzXkSsrxy 0.00088748 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-12-06 11:52:50
Bao gồm trong khối 497918 ( 2017-12-06 11:55:38 + 3 Phút )
Xác nhận 45096
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.002 BTC
Tổng sản lượng 0.00171625 BTC
Phí 0.00028375 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 126.111 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 31.528 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00082877 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu