Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2729a73d48c919632fcc2e02a16e3236a43113de8af6ef1a736224ee54b7c7a7
13BvG8iwsQk7US1tfDtt1cDdvJcWjMqvUL
1AXB7UstHpBuHhBvoE9yu3DrDw7RZQ8JEz 0.0014016 BTC
1A36917CkUEe4vdpmCr4FhT5bqA3WJqbD3 0.01395025 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:56
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 57002 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01584571 BTC
Tổng sản lượng 0.01535185 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0014016 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu