Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

264907193d87df07672b2364b9a5c1873e13d4a4b9d33431b5187bd4e02a0c1a
17pzx7DTZxUo4pcWif9zzpWvHY4FRsEhDt
1NMZxPw1LYdMMr696xpVfzj3ZLKFSJsaVT 5.60417742 BTC
1AJ1vTB9b3uTwittzSfehhu8DT8MAuCzif 0.11982506 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:04
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 60695
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 5.72449634 BTC
Tổng sản lượng 5.72400248 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.11982506 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu