Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

257f7f4fce43aaca1ec9d185c756267a3e306a188309be50ef8485d47d0d1a38
14jD99gic1LsRY2SyYiJxahkiAnZsuwrH2
1EBtoFsH5Ht6ziwSHChNiUq8rC5KqXvaBt 0.7258 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.0531 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2014-09-12 12:13:58
Bao gồm trong khối 320317 ( 2014-09-12 12:20:16 + 6 Phút )
Xác nhận 217298
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.779 BTC
Tổng sản lượng 0.7789 BTC
Phí 0.0001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 44.248 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 11.062 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0531 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu