Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

24dde2f9c17ebeb5b56b325f40f48b8c9ca91909d721fa0f8da922d8ac1b2477
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq
3MtSBguqDDfFLPPG1VqhGoYmQMPPYze2uU 0.004 BTC
1Jujwr4fggvdi8TBwKfAY2mXqBG7cARhDj 0.0219435 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-07-11 15:18:24
Bao gồm trong khối 475322 ( 2017-07-11 15:21:03 + 3 Phút )
Xác nhận 62545
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.026 BTC
Tổng sản lượng 0.0259435 BTC
Phí 0.0000565 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 25.336 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 6.334 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.004 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu