Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

24d47f34c4578f41b273714b26904513e693debb1baa846b6f1c6604e469e1dc
3BMEXSVGzcRifmvKgHDdnRwF1zTPqNZpzM
3BMEXSVGzcRifmvKgHDdnRwF1zTPqNZpzM 0.56109764 BTC
14dLFGCxug7AWyoVqbGaVBAHRX27hSfXu7 0.5 BTC
Tóm lược
Kích thước 2734 (Byte)
Cân nặng 10936
Thời gian nhận 2017-07-17 13:09:47
Bao gồm trong khối 476223 ( 2017-07-17 13:24:07 + 14 Phút )
Xác nhận 61335
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.06509764 BTC
Tổng sản lượng 1.06109764 BTC
Phí 0.004 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 146.306 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 36.576 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.5 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu