Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

22d3b0ddb89f5607704d8ac6a568b4571d57cdab331fc6075cbe951b5b4a441b
1EfgmSJzC9kqk3RHbqdacqfxFCndYa4nh1
1GajsqAoyv9C2McBBxz9AtXVD7MWMdGxHz 18.96324189 BTC
1D1wsxvbYbPTdvis4EASA1ThTPVFqrSTPM 0.14 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-22 04:10:36
Bao gồm trong khối 476949 ( 2017-07-22 04:16:10 + 6 Phút )
Xác nhận 60371
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 19.10373797 BTC
Tổng sản lượng 19.10324189 BTC
Phí 0.00049608 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 220.48 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.12 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.14 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu