Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2242b96923445a76928359d8482fc622e805154d3b6494d7591d699c38d564ca
31nu7GTqejvGpK2bPEprVZzP6PC5J2TB2a
3NiPZBfAwyD23a5y5mPxBj4783q4rLZnHy 2.472619 BTC
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq 0.05 BTC
Tóm lược
Kích thước 372 (Byte)
Cân nặng 1488
Thời gian nhận 2017-07-19 12:09:28
Bao gồm trong khối 476524 ( 2017-07-19 12:30:05 + 21 Phút )
Xác nhận 60251
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 2.523 BTC
Tổng sản lượng 2.522619 BTC
Phí 0.000381 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 102.419 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 25.605 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.05 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu