Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

221e8dab99aebda0214b66ec60a3fa1406130b8bc9480ca7cb66e5b4618cc19c
1NzHdajhaDEMY2DP27pHodYdD47Xqb3UXG
1PxJUkBg577Xnoa9QkpscNPGMMYU8bLUek 0.7 BTC
14jk5Ejz4HducR4VAydFKE1EsLVHg8gQ3F 0.03950614 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:49
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66780
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.74 BTC
Tổng sản lượng 0.73950614 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.03950614 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu