Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2143f968f9b3e71e86cfed458dba971aed0379e76ea3c88a0a27985bd96bfaa0
17dFjYX9eqAEuwwQimsobe8NLBmneeykCY
1EW5GFGMoNziTuqCZtQ785tXP53CQ7HfZH 0.00008966 BTC
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq 0.01188096 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-09-04 08:49:40
Bao gồm trong khối 483443 ( 2017-09-04 08:49:40 + 0 Phút )
Xác nhận 59235
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.012 BTC
Tổng sản lượng 0.01197062 BTC
Phí 0.00002938 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 13 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 3.25 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00008966 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu