Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

20e1dba29d739de68ba50c6bbecff5630a5d0f8500aaba6df1c3f5086db92a6f
19TfogBJSrWxXkyMo212MAuoCDp73HRRxx
1DkAdfVEpqXLjy4gJm5LZdMmyfcVuURHCz 0.00935975 BTC
1L3DPVbJLS8TH7S1o8RDQvg2gXjtz6JCUu 0.00537746 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-06-21 15:22:32
Thời gian khóa Khối: 472269
Bao gồm trong khối 472270 ( 2017-06-21 15:28:06 + 6 Phút )
Xác nhận 69884
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01545956 BTC
Tổng sản lượng 0.01473721 BTC
Phí 0.00072235 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 319.624 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 79.906 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00537746 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu