Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

20b2b888e21b17651cf186bda1d5cab4c00fd26cf31da6ac77b7db12e0ac99b2
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
1LW2T3ARmfg2kPJ7Lj1poyFu1yqBUNdve9 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 17.66467007 BTC
Tóm lược
Kích thước 20896 (Byte)
Cân nặng 83584
Thời gian nhận 2015-01-01 16:25:44
Bao gồm trong khối 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 0 Phút )
Xác nhận 200357
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 17.94476289 BTC
Tổng sản lượng 17.94256289 BTC
Phí 0.0022 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 10.528 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 2.632 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.27789282 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu