Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

205723bed351197828ba4fc6261c9962d978758c00244227f6ae023011fb56f0
13ua2rFXVmZweLNTJgC3ffSM5vB5tTDdEZ
15E9jJ4Lb8rScXtEr9xW2YH1NuyKZafa43
16AxVfa1Nyu2i3Qn5fdudrsgrwvoLRGLWQ 0.00962 BTC
14Ngee9rLhsDQtSnRKL4viGRkV9TUM3U4P 0.03 BTC
Tóm lược
Kích thước 374 (Byte)
Cân nặng 1496
Thời gian nhận 2017-01-12 11:10:13
Bao gồm trong khối 447791 ( 2017-01-12 11:27:03 + 17 Phút )
Xác nhận 89071
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0398631 BTC
Tổng sản lượng 0.03962 BTC
Phí 0.0002431 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 65 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 16.25 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.03 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu