Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

204693a6c772ee0aef9e5cb5cdc7dcd1b443ce4d84aaf5effb534eded1a8d07b
1NBA9ghfiEvxu49P9NXLyk38T8FkYmmHi3
13pcf6FHq4HaFqeuov13jddEGARZQAhjrM 0.89794995 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.04169605 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2015-05-12 13:43:51
Bao gồm trong khối 356091 ( 2015-05-12 13:46:16 + 2 Phút )
Xác nhận 181016
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.939656 BTC
Tổng sản lượng 0.939646 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.425 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.106 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.04169605 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu