Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

1fdde487dd7d4c4d3fbe8f435334294926b0ec2b728fb013d13a383095d14469
1EnxErtRRpfshfZHCGj2dhVfKqNUvqB6uV
1B3gRSkR5Z9ES4mBbydbdHWwMnyReGdob5 0.03125629 BTC
1EnxErtRRpfshfZHCGj2dhVfKqNUvqB6uV 5.09766041 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:04
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61085
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 5.1294835 BTC
Tổng sản lượng 5.1289167 BTC
Phí 0.0005668 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 250.796 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 62.699 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.03125629 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu