Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

1f8b0e9571795f5815c7fce353b1dc155e84bf7bf7e9a8468021e94e89872d55
1KSyfPCsPLimA4rqwBYYthifuHK89gKP2Q
3LZhjWqnJe4cbHfPZZR4WhMnr9ekahk8tT 0.056 BTC
1HNAERDZ6g3NXxJG4LnJKhZSvSKZpTj9tV 0.00455653 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:47
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66722
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.06105037 BTC
Tổng sản lượng 0.06055653 BTC
Phí 0.00049384 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 220.464 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.116 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00455653 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu