Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

1f0dd58dd8b121baa853b1421feded4670d483908b7643d9e45cc8435375283b
14JPPfhPbc8ajhr2jPhUyqmNDn4DpKhomM
1Cuvdu6pySVJst4cnw1h2GjZeWafkxWm8J 0.029 BTC
1JWQmgVRjFKC7iDsevF7htESGqY7jBuufF 0.0160123 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:56
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66384
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.04550616 BTC
Tổng sản lượng 0.0450123 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0160123 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu