Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

1c04a1b913966ff84c077d3e08c2e621bfe0d8b6051c3b5c56ec6c45f8408493
19ZFrsvM8mwRgjaztzAZRYFzC7zwXrzRMY
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH 0.00085 BTC
Tóm lược
Kích thước 191 (Byte)
Cân nặng 764
Thời gian nhận 2017-12-28 12:46:43
Bao gồm trong khối 501424 ( 2017-12-28 12:50:21 + 4 Phút )
Xác nhận 41272
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00115625 BTC
Tổng sản lượng 0.00085 BTC
Phí 0.00030625 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 160.34 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 40.085 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00085 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu