Nội dung được tài trợ
USD
USD
AUD
CAD
CHF
CLP
CNY
DKK
EUR
GBP
HKD
INR
ISK
JPY
KRW
NZD
PLN
RUB
SEK
SGD
THB
TWD
Tóm lược
USD
BTC
Hash
1ba7fd82c2f86d4239fb6a9d8a4763a91f674a6a3dca35fdcfd0ce993366ebc0
Ngày
2017-11-12 20:15
Phí
0.00082574 BTC(280.864 sat/B - 70.216 sat/WU - 294 bytes)
Số tiền
174.17694015 BTC
Chi tiết
Hash
1ba7fd82c2f86d4239fb6a9d8a4763a91f674a6a3dca35fdcfd0ce993366ebc0
Trạng thái
Đã xác nhận
時間
2017-11-12 20:15
Kích thước
294 byte
Cân nặng
1,176
Đã bao gồm trong Khối dữ liệu
xác nhận
159,540
Tổng đầu vào
174.17776589 BTC
Tổng sản lượng
174.17694015 BTC
Phí
0.00082574 BTC
Lệ phí cho mỗi byte
280.864 sat/B
Phí cho mỗi đơn vị trọng lượng
70.216 sat/WU
Giá trị khi giao dịch
$0.00
Nội dung được tài trợ
Đầu vào
HEX
ASM
Mục lục
0
Chi tiết
Giá trị
174.17776589 BTC
Pkscript
OP_DUPOP_HASH160a71e8854fc50ab28d3b1f63439bfc51f65c20808OP_EQUALVERIFYOP_CHECKSIG
Sigscript
304502210096fd1135ef4d744514acefee06b04ee3f1db73ae982b0dffdbd57e6b6c044acd0220628776d655cc075190889c03c321c9edf52df8ed8f5f329e5cb392ef2fb5019901029e84f1b9bf734c91a96235f2a426f6c2799cb4e7cbca37bce25515fab8205a04
Witness
N/A
輸出
Mục lục
0
Chi tiết
Giá trị
0.02636207 BTC
Pkscript
OP_DUPOP_HASH160752bc6d7c83deacb3c9ff26d77cb6962cae3ca1dOP_EQUALVERIFYOP_CHECKSIG
Mục lục
1
Chi tiết
Giá trị
173.90465608 BTC
Pkscript
OP_DUPOP_HASH160998b39023e611854c561ec878791a44e5ff01e6dOP_EQUALVERIFYOP_CHECKSIG
Mục lục
2
Chi tiết
Giá trị
0.21730000 BTC
Pkscript
OP_DUPOP_HASH1606de79cca0b7b79295f8e8b10ea1c0cb8289c2b41OP_EQUALVERIFYOP_CHECKSIG
Mục lục
3
Chi tiết
Giá trị
0.02862200 BTC
Pkscript
OP_DUPOP_HASH160593ef08f777d502b21c8553b940201685f2a593cOP_EQUALVERIFYOP_CHECKSIG
Mua tiền điện tử
Bitcoin
$
USD
Email của bạn

Bạn đã nghĩ về nó, bây giờ là thời gian.

Tạo một ví. Đăng ký Sàn giao dịch. Mua Bitcoin trong vài phút.
copyright symbolChuỗi khối
IOS App Store logoGoogle Play logo
1.19.28