Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

1b353f7be5d7a82118365fdaf633941b44ccf1e45f50692c1b33de5095e59b00
1dice1e6pdhLzzWQq7yMidf6j8eAg7pkY (SatoshiDICE 0.0015% )
1FFirnLctcZxVx5otnLNZ4dDGUkMBM4vNr 0.0001 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2015-04-12 10:19:50
Bao gồm trong khối 351794 ( 2015-04-12 10:21:15 + 1 Phút )
Xác nhận 185483
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0002 BTC
Tổng sản lượng 0.0001 BTC
Phí 0.0001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 44.643 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 11.161 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0001 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu