Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

1b2ddceb700c2419a5a4b211d86d3c7b7e498627e42936c8a67d866ce55b8387
12aGf5RfgbHgpPYGpE7Kft1psykKHidZTj
1DA3cbnrEfXjyEUMn54NrPXQiNU8K8ErQZ
1W4RcKqG1E9d72ttWFc7cAj5cVeZ2vfV3
1KKod1Nh84xuKeZXLZsZwzW64VeMP66uob 0.00853912 BTC
1GuNm1akST6RhyYd48rwj2xCHo1c9rxzBB 0.92915166 BTC
Tóm lược
Kích thước 519 (Byte)
Cân nặng 2076
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:31
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61026
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.93915238 BTC
Tổng sản lượng 0.93769078 BTC
Phí 0.0014616 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 281.618 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 70.405 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.92915166 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu