Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

1ae99a0c8651e3081b4b06bcbd3ad1998ec94f7c758ad3c05964fe15fa2d1a7d
1Q9pHQPmenZDfrSNbYoaQHS2gr5pBJZ5ms
1LRiH8YiByELAd7X3B5CKfijoW8f5esGps 2.4998 BTC
1N2t4tbGtzwLVwdW3znMwLCsQWNi5D1PgQ 0.93923408 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:29:18
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 6 Phút )
Xác nhận 60846
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 3.43940551 BTC
Tổng sản lượng 3.43903408 BTC
Phí 0.00037143 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165.08 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.27 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.93923408 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu