Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

17db2e4f965cb8912bdf3edda6ae7a653ca50339e889023437bd8c587738c84b
1PwUP5TXQ9imD1Ex1AEjL69VgJUPpGMgNF
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.001 BTC
1NrsbZk3noYvjW5BWr5pgfVK7FJWCm2nhk 0.012021 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-12-04 18:40:45
Bao gồm trong khối 497597 ( 2017-12-04 19:11:02 + 30 Phút )
Xác nhận 39448
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.013312 BTC
Tổng sản lượng 0.013021 BTC
Phí 0.000291 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 129.333 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 32.333 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.001 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu