Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

14b5cb5be7ff832b5ebba9b4f810f7501c6b08b4b55ba8ffe3309c22566602de
18o3GejMk3ZCevZyQny8J3hbtpBbWvKWxT
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.02022966 BTC
1AT2SHT1NHqEmvEMVLcR6ZYJ1F4KSG4SJT 0.20050965 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-12-06 07:19:41
Bao gồm trong khối 497876 ( 2017-12-06 07:27:05 + 7 Phút )
Xác nhận 39719
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.22096431 BTC
Tổng sản lượng 0.22073931 BTC
Phí 0.000225 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 99.558 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 24.889 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.02022966 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu