Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

13e0ff9fda401180756d4b1378bd23a6c3ef8f6eaded53ba0839d88b17073ade
1CkK4WhmtLEfR5tkSi8UvKZhBiystWcLMD
1SeTNUYgmh3iGwfSpHABGLeXVGrBoLNUZ 0.287851 BTC
1BSvZEfucJc21vWaTYungLkWH45Ckgckq 0.01015514 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:49
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66536
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.2985 BTC
Tổng sản lượng 0.29800614 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01015514 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu