Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

11f9c8f094a97c7b9543cc640328139e18c43c1e010e9e366f00e322f9136b57
127JPc658Zxo58h4LRb6zDRTaSnASiGGNx
15wTfARUc6uHmvRNU8MScgdDDMLtBicgbo 0.005754 BTC
15Knh16DEdb2dWwCVi47ByCq4FKPLdZsR8 0.03222458 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:52
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 56375 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.03847244 BTC
Tổng sản lượng 0.03797858 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.005754 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu