Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

118f04f469b81f40fd244bbfb56a450d9b71e182c9a1b284014f92566cdd4937
1J6meBqe3NJCneSnN9p6E1Q8hzdsabtzXr
1Q9euR5x75DhDUnkMq1QvmmJoemfuEuP6f 0.01006592 BTC
12fdvTEtH8bzLKnrFhXQgbAruGeHZQJ8zy 7.804753 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:06
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 66378
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 7.81531278 BTC
Tổng sản lượng 7.81481892 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01006592 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu