Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

114d4ef15b60e215fab82a98656f77be22ed1630421b8aa1bc10625d8fc62e98
1GdoUGmTETGSQP1w5RLRAMuoLfxnnxA971
1CYxdcPXZRAMxeLdK7SP79cQgtEYUA4oSq
14zVKzavhYMP2UrNnKBPvBn4iKnvaSsNLf
19CZZMp7kJpHsEY6BxeXphqsFjBeheWoG4 0.00946557 BTC
1N79W9ReP8rfMAfnTr43XcoWgF86HkUuWr 0.00120234 BTC
Tóm lược
Kích thước 521 (Byte)
Cân nặng 2084
Thời gian nhận 2017-08-04 18:50:03
Thời gian khóa Khối: 479057
Bao gồm trong khối 479058 ( 2017-08-04 18:51:42 + 2 Phút )
Xác nhận 53161 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01125673 BTC
Tổng sản lượng 0.01066791 BTC
Phí 0.00058882 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 113.017 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 28.254 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00946557 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu