Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

10fe95cf1ff344bc26f81c21c4c2d40cd70a949df1eeab7867c002919d84f533
13nmResBZ1XSXyxfzrSq1Gkr6kTc1q1VkW
1PGSfwdmmFHjMndHEmozMQXkZVHhLoEcnv
1PGSfwdmmFHjMndHEmozMQXkZVHhLoEcnv 1 BTC
1DTj1Jw88arkgv7x6bjgdUpPimpaGQHkXS 0.0859961 BTC
Tóm lược
Kích thước 373 (Byte)
Cân nặng 1492
Thời gian nhận 2017-07-15 17:00:07
Thời gian khóa Khối: 475937
Bao gồm trong khối 475938 ( 2017-07-15 17:09:22 + 9 Phút )
Xác nhận 61463
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.08667505 BTC
Tổng sản lượng 1.0859961 BTC
Phí 0.00067895 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 182.024 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 45.506 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0859961 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu