Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

0daddf0beb10c5d8584ffb9e1ce10e78ced150882134b4e6cfd1b54ee5cbb9a9
1NRSnZVK1wjqnpzaptfqxsZ6BqHxgu3sqr
1GkAfC4PgYp3bBo8xk1CwNMNyZLchAkBJ8 0.048855 BTC
Tóm lược
Kích thước 191 (Byte)
Cân nặng 764
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:19
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61236
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.049155 BTC
Tổng sản lượng 0.048855 BTC
Phí 0.0003 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 157.068 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 39.267 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.048855 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu