Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

0cd472d0ea2109d633fdb9dace31daff41e60b63d201a79efa9d416dd0a6c2a7
1NAk2whQRyKT7YtnmoR4Tis6vGxwKZWb56
1654AhyUpB1sXEKtbtW9sxNyczzSe3Kehm 0.16236 BTC
1697fiUryJN29EwP2TpWH1BLK9mT2hzM8m 0.18630341 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-09-14 17:51:02
Bao gồm trong khối 485246 ( 2017-09-14 17:51:02 + 0 Phút )
Xác nhận 46939 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.34902501 BTC
Tổng sản lượng 0.34866341 BTC
Phí 0.0003616 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 160 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 40 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.16236 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu