Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

0ca5ebcf344ff09e08310155b356ef0aab77b9369c12869e90f9a12a1efa0312
13WorV35KgJEVVGoiZ7cuueKMUnAXYYAu8
1H2zFzgDRCPiXW9Yq8sWKaNVhEQirdfSV 0.0063 BTC
16e6dAbX2PYzFHwcr9vy6jgukqUNQbvgLQ 0.00029857 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-09-14 17:51:02
Bao gồm trong khối 485246 ( 2017-09-14 17:51:02 + 0 Phút )
Xác nhận 46901 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0069349 BTC
Tổng sản lượng 0.00659857 BTC
Phí 0.00033633 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 149.48 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.37 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00029857 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu