Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

0c6c70e87bf107ead5aa354502ee31014a4b638968f5463345663c855356151a
1BRnPmnykKfwMxMRPsM8QcruAfGV8z7ira
352Sbsa38AHjgUABc5zR4z2G3HJV7YBYfn 0.04257977 BTC
1BRnPmnykKfwMxMRPsM8QcruAfGV8z7ira 5.35081828 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-06-19 14:59:11
Bao gồm trong khối 471978 ( 2017-06-19 15:06:13 + 7 Phút )
Xác nhận 60888 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 5.39440717 BTC
Tổng sản lượng 5.39339805 BTC
Phí 0.00100912 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 450.5 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 112.625 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.04257977 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu