Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

0c5b25237302cf1a7ae011105014c0cbe397eb2169b7127d6e71d202073cd203
1djKfbFD14z5fnhwVuY6TKVRLqWk3qusx
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.00038177 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2014-09-27 21:02:16
Bao gồm trong khối 322828 ( 2014-09-27 21:04:04 + 2 Phút )
Xác nhận 214756
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00048951 BTC
Tổng sản lượng 0.00038177 BTC
Phí 0.00010774 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 56.115 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 14.029 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00038177 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu