Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

0c3cf7530792c7a4556ff7071a9ce95e87de0c0941d3fb874c2daedb45e71968
1FWv6udyxewuDVsfd9zmhqMDheUDBL66Sy
1FWv6udyxewuDVsfd9zmhqMDheUDBL66Sy 0.00680568 BTC
1PzGXqbLDnmEAXmx3Qkzm2WSrBGRvvrfnd 0.02028737 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:52
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61247
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.02768065 BTC
Tổng sản lượng 0.02709305 BTC
Phí 0.0005876 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 260 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 65 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.02028737 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu