Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

0bc60984c05406dbb2e049bc513fa4e46a6cdfd495f2a3938878923062fdea1f
1AmFTgfGGfCFxXg8GYpKfBMvPrXYwXtEVT
3F7j4tRNLe9Cve848MafGLkhxwnyy8gqQG 0.01 BTC
1LpuipDT3A69uWqgPrDptuPGfwWphiBTxC 0.00359291 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:00
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60613
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01408675 BTC
Tổng sản lượng 0.01359291 BTC
Phí 0.00049384 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 220.464 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.116 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00359291 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu